• mexico-war

    ارسال شده در:

    آنچه داعش از کارتل‌ها یاد گرفت

    حضور در رسانه های اجتماعی، گردن زدن، خشک‌اندیشی و وعده‌های توخالی؛ داعش را می‌توان با کارتل‌های سرکش مکزیکی مقایسه کرد و حتی می‌توان گفت داعش یک کپی از این کارتل‌هاست. یک مرد که صورتش را پوشانده است در مقابل دوربین فیلمبرداری ظاهر می‌شود و فرد دست بسته‌ای را گردن می‌زند و فردی را که در […]

    بیشتر بخوانید